Ga naar Proces4Property Bouwbegeleiding →

Kantoortransformaties

Transformatie van kantoorpanden! Nieuwe generatie aangeboren?

Een korte terugblik…
Eind 2012 stond bijna 16 procent van de Nederlandse kantoren te huur of te koop. Een jaar eerder was dit nog maar 14,5 procent. Van dit aanbod stond, in 2012, maar liefst 43 procent drie jaar of langer te huur.
Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen:

  • Terugloop van benodigde kantoorwerkplekken door recessie;
  • Toename populariteit ‘het nieuwe werken’;
  • En lange ontwikkeltijd, waardoor nieuwbouw op de markt komt als de vraag inmiddels is teruggelopen.

De markt heeft behoefte aan verbeterkansen voor bestaande bedrijfshuisvesting.

Doorgaans zijn kantoren op een aantrekkelijke locatie, met een bepaalde onderhoudsstatus en gunstige gebouweigenschappen zeer geschikt voor transformatie of een herbestemming.Samen met de betrokken partijen wordt er gezocht naar een maatwerkoplossing voor een specifiek gebouw. De potentiële gebruiker wordt in kaart gebracht en er wordt gekeken welke match er mogelijk is tussen de Unique Selling Points van het gebouw en de locatie, met de toekomstige gebruikers en functies.

Transformatie gaat niet vanzelf! Om transformatie tot een succes te brengen hebben wij een instrument om op een aantal specifieke kenmerken van transformatie te sturen en te meten. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw kantoorpand? Wij willen graag met u naar de mogelijkheden kijken!!


Bestaande en nieuwe situatie

Ontwerp en ontwikkeling door Pixelheads